Orari i Ligjëratave

Orari

Jun 2019

28/06

12:00
Kaçanik

Gjidhënia

28/06

12:00
Dragash

Të ushqyerit dhe ushtrimet

28/06

12:00
Klinë

Të ushqyerit dhe ushtrimet

28/06

11:00
Strepca

Gjidhënia

27/06

12:00
Prizren

Gjidhënia

27/06

12:00
Mitrovicë

Gjidhënia

27/06

12:00
Ferizaj

Gjidhënia

26/06

12:00
Peja

Të ushqyerit dhe ushtrimet

25/06

12:00
Prizren

Vështirësitë

25/06

12:00
Mitrovicë

Vështirësitë

25/06

11:00
Strepca

Pas lindjes (post-partum)

25/06

11:00
Ferizaj

Pas lindjes (post-partum)

25/06

11:00
Kaçanik

Pas lindjes (post-partum)

21/06

12:00
Dragash

Shtatzënia

21/06

12:00
Klinë

Shtatzënia

21/06

11:00
Strepca

Lindja

21/06

11:00
Ferizaj

Lindja

21/06

11:00
Kaçanik

Lindja

20/06

12:25
Prizren

Pas lindjes (post-partum)

20/06

12:00
Mitrovicë

Pas lindjes (post-partum)

19/06

12:00
Peja

Shtatzënia

18/06

12:00
Prizren

Lindja

18/06

12:00
Mitrovicë

Fazat dhe shenjat e lindjes

18/06

11:00
Strepca

Të ushqyerit dhe ushtrimet

18/06

11:00
Ferizaj

Të ushqyerit dhe ushtrimet

18/06

11:00
Kaçanik

Të ushqyerit dhe ushtrimet

14/06

12:00
Dragash

Shtatzënia

14/06

12:00
Klinë

Shtatzënia

14/06

11:00
Strepca

Shtatzënia

14/06

11:00
Ferizaj

Shtatzënia

Trego më shumë / Orari