Orari i Ligjëratave

Orari

Nov 2018

30/11

12:00
Kaçanik

Gjidhënia

30/11

12:00
Dragash

Gjidhënia

30/11

11:00
Ferizaj

Vështirësitë

29/11

12:25
Prizren

Vështirësitë

29/11

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

29/11

12:00
Mitrovicë

Vështirësitë

28/11

12:00
Peja

Të ushqyerit dhe ushtrimet

27/11

12:00
Kaçanik

Gjidhënia

27/11

12:00
Prizren

Gjidhënia

27/11

12:00
Mitrovicë

Gjidhënia

27/11

12:00
Ferizaj

Gjidhënia

27/11

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

23/11

12:00
Prizren

Pas lindjes (post-partum)

23/11

12:00
Mitrovicë

Pas lindjes (post-partum)

23/11

12:00
Dragash

Të ushqyerit dhe ushtrimet

23/11

12:00
Kaçanik

Të ushqyerit dhe ushtrimet

23/11

11:00
Ferizaj

Pas lindjes (post-partum)

23/11

11:00
Kaçanik

Lindja

22/11

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

21/11

12:00
Peja

Të ushqyerit dhe ushtrimet

20/11

12:25
Prizren

Fazat dhe shenjat e lindjes

20/11

12:00
Mitrovicë

Lindja

20/11

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

20/11

11:00
Ferizaj

Lindja

20/11

11:00
Kaçanik

Lindja

16/11

12:00
Prizren

Të ushqyerit dhe ushtrimet

16/11

12:00
Mitrovicë

Të ushqyerit

16/11

12:00
Dragash

Të ushqyerit dhe ushtrimet

16/11

12:00
Kaçanik

Të ushqyerit dhe ushtrimet

16/11

11:00
Ferizaj

Të ushqyerit dhe ushtrimet

Trego më shumë / Orari