Orari i Ligjëratave

Orari

Apr 2019

30/04

12:25
Prizren

Gjidhënia

30/04

12:25
Kaçanik

Gjidhënia

30/04

12:00
Mitrovicë

Gjidhënia

30/04

11:00
Ferizaj

Vështirësitë

30/04

12:00
Strepca

Vështirësitë

26/04

12:00
Ferizaj

Gjidhënia

26/04

12:00
Peja

Të ushqyerit dhe ushtrimet

26/04

12:00
Dragash

Të ushqyerit dhe ushtrimet

26/04

12:00
Klinë

Të ushqyerit dhe ushtrimet

26/04

11:00
Strepca

Gjidhënia

25/04

12:00
Kaçanik

Vështirësitë

25/04

12:00
Prizren

Vështirësitë

25/04

12:00
Mitrovicë

Pas lindjes (post-partum)

23/04

12:00
Prizren

Pas lindjes (post-partum)

23/04

11:00
Strepca

Pas lindjes (post-partum)

23/04

11:00
Ferizaj

Pas lindjes (post-partum)

23/04

11:00
Kaçanik

Pas lindjes (post-partum)

19/04

12:00
Dragash

Shtatzënia

19/04

12:00
Kaçanik

Shtatzënia

19/04

11:00
Strepca

Lindja

19/04

11:00
Ferizaj

Lindja

18/04

12:25
Prizren

Lindja

18/04

12:00
Mitrovicë

Lindja

18/04

11:00
Kaçanik

Lindja

17/04

12:00
Peja

Shtatzënia

16/04

12:00
Prizren

Të ushqyerit dhe ushtrimet

16/04

12:00
Mitrovicë

Të ushqyerit dhe ushtrimet

16/04

11:00
Strepca

Të ushqyerit dhe ushtrimet

16/04

11:00
Ferizaj

Të ushqyerit dhe ushtrimet

16/04

11:00
Kaçanik

Të ushqyerit dhe ushtrimet

Trego më shumë / Orari