Orari i Ligjëratave

Orari

Feb 2019

26/02

11:00
Kaçanik

Vështirësitë

28/02

12:00
Prizren

Të ushqyerit dhe ushtrimet

28/02

12:00
Mitrovicë

Të ushqyerit

28/02

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

26/02

12:00
Prizren

Pas lindjes (post-partum)

26/02

12:00
Mitrovicë

Vështirësitë

26/02

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

26/02

11:00
Strepca

Të ushqyerit dhe ushtrimet

26/02

11:00
Ferizaj

Të ushqyerit dhe ushtrimet

28/02

12:00
Peja

Të ushqyerit dhe ushtrimet

22/02

12:00
Dragash

Të ushqyerit dhe ushtrimet

22/02

12:00
Klinë

Të ushqyerit dhe ushtrimet

22/02

11:00
Strepca

Vështirësitë

22/02

11:00
Ferizaj

Pas lindjes (post-partum)

21/02

12:25
Prizren

Kujdesi i Nënës

21/02

12:00
Mitrovicë

Pas lindjes (post-partum)

21/02

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

19/02

12:00
Prizren

Fazat dhe shenjat e lindjes

19/02

12:00
Mitrovicë

Fazat dhe shenjat e lindjes

19/02

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

19/02

11:00
Strepca

Pas lindjes (post-partum)

19/02

11:00
Kaçanik

Pas lindjes (post-partum)

15/02

12:00
Peja

Kujdesi i Nënës

15/02

12:00
Dragash

Kujdesi i Nënës

16/02

12:00
Kaçanik

Foshnja dhe Nëna

15/02

11:00
Strepca

Lindja

15/02

11:00
Ferizaj

Lindja

15/02

11:00
Kaçanik

Planifikimi i lindjes tuaj

14/02

12:00
Prizren

Shtatzënia

14/02

12:00
Mitrovicë

Lindja

Trego më shumë / Orari