Orari i Ligjëratave

Orari

Aug 2018

31/08

11:00
Ferizaj

Vështirësitë

06/08

10:52
Dragash

Lindja

31/08

12:00
Strepca

Vështirësitë

30/08

12:25
Prizren

Vështirësitë

30/08

12:00
Mitrovicë

Vështirësitë

29/08

12:00
Peja

Lindja

28/08

12:00
Kaçanik

Vështirësitë

28/08

12:00
Prizren

Gjidhënia

28/08

12:00
Mitrovicë

Gjidhënia

28/08

12:00
Ferizaj

Gjidhënia

28/08

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

28/08

11:00
Strepca

Gjidhënia

24/08

11:00
Strepca

Gjidhënia

24/08

11:00
Ferizaj

Gjidhënia

24/08

11:00
Kaçanik

Gjidhënia

06/08

10:50
Dragash

Të ushqyerit dhe ushtrimet

23/08

12:00
Prizren

Gjidhënia

23/08

12:00
Mitrovicë

Gjidhënia

23/08

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

22/08

12:00
Peja

Të ushqyerit dhe ushtrimet

21/08

12:25
Prizren

Pas lindjes (post-partum)

21/08

12:00
Mitrovicë

Pas lindjes (post-partum)

21/08

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

21/08

11:00
Strepca

Pas lindjes (post-partum)

21/08

11:00
Ferizaj

Pas lindjes (post-partum)

21/08

11:00
Kaçanik

Pas lindjes (post-partum)

17/08

11:00
Strepca

Shtatzënia

17/08

11:00
Ferizaj

Shtatzënia

17/08

11:00
Kaçanik

Shtatzënia

06/08

10:50
Dragash

Të ushqyerit dhe ushtrimet

Trego më shumë / Orari