Orari i Ligjëratave

Orari

Aug 2018

17/08

11:00
Strepca

Shtatzënia

17/08

11:00
Ferizaj

Shtatzënia

17/08

11:00
Kaçanik

Shtatzënia

16/08

12:00
Prizren

Shtatzënia

16/08

12:00
Mitrovicë

Shtatzënia

14/08

12:00
Prizren

Shtatzënia

14/08

12:00
Mitrovicë

Shtatzënia

14/08

11:00
Strepca

Shtatzënia

14/08

11:00
Ferizaj

Shtatzënia

14/08

11:00
Kaçanik

Shtatzënia

08/08

12:00
Peja

Shtatzënia

03/08

11:00
Strepca

Shtatzënia

03/08

11:00
Ferizaj

Shtatzënia

03/08

11:00
Kaçanik

Shtatzënia

06/08

10:28
Dragash

Shtatzënia

02/08

12:00
Prizren

Shtatzënia

02/08

12:00
Mitrovicë

Shtatzënia

01/08

12:00
Peja

Shtatzënia

Trego më shumë / Orari