Orari i Ligjëratave

Orari

Dec 2018

27/11

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

23/11

11:00
Kaçanik

Lindja

20/11

12:00
Mitrovicë

Lindja

20/11

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

20/11

11:00
Ferizaj

Lindja

20/11

11:00
Kaçanik

Lindja

13/11

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

31/10

12:00
Peja

Lindja

16/10

11:00
Strepca

Lindja

Trego më shumë / Orari