Orari i Ligjëratave

Orari

Feb 2019

28/02

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

21/02

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

15/02

11:00
Strepca

Lindja

15/02

11:00
Ferizaj

Lindja

14/02

12:00
Mitrovicë

Lindja

14/02

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

07/02

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

05/02

11:00
Ferizaj

Lindja

23/11

11:00
Kaçanik

Lindja

31/10

12:00
Peja

Lindja

Trego më shumë / Orari