Orari i Ligjëratave

Orari

Nov 2019

25/07

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

23/07

11:00
Ferizaj

Lindja

19/07

12:25
Prizren

Lindja

19/07

12:00
Mitrovicë

Lindja

19/07

11:00
Strepca

Lindja

19/07

11:00
Ferizaj

Lindja

19/07

11:00
Kaçanik

Lindja

18/07

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

09/07

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

02/07

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

31/10

12:00
Peja

Lindja

Trego më shumë / Orari