Orari i Ligjëratave

Orari

Jun 2019

28/06

12:00
Kaçanik

Gjidhënia

28/06

11:00
Strepca

Gjidhënia

27/06

12:00
Prizren

Gjidhënia

27/06

12:00
Mitrovicë

Gjidhënia

27/06

12:00
Ferizaj

Gjidhënia

31/05

12:25
Kaçanik

Gjidhënia

31/05

12:00
Klinë

Gjidhënia

31/05

12:00
Dragash

Gjidhënia

30/04

12:25
Prizren

Gjidhënia

26/02

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

19/02

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

12/02

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

05/02

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

29/11

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

30/10

12:00
Kaçanik

Gjidhënia

30/11

12:25
Prizren

Gjidhënia

Trego më shumë / Orari