Orari i Ligjëratave

Orari

Feb 2019

26/02

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

19/02

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

12/02

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

05/02

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

30/11

12:00
Kaçanik

Gjidhënia

30/11

12:00
Dragash

Gjidhënia

29/11

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

27/11

12:00
Kaçanik

Gjidhënia

27/11

12:00
Ferizaj

Gjidhënia

30/10

12:00
Kaçanik

Gjidhënia

30/10

12:00
Strepca

Gjidhënia

30/11

12:25
Prizren

Gjidhënia

Trego më shumë / Orari