Orari i Ligjëratave

Orari

Dec 2018

30/11

12:00
Kaçanik

Gjidhënia

30/11

12:00
Dragash

Gjidhënia

29/11

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

27/11

12:00
Kaçanik

Gjidhënia

27/11

12:00
Prizren

Gjidhënia

27/11

12:00
Mitrovicë

Gjidhënia

27/11

12:00
Ferizaj

Gjidhënia

22/11

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

15/11

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

06/11

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

30/10

12:00
Kaçanik

Gjidhënia

30/10

12:00
Strepca

Gjidhënia

23/10

11:00
Strepca

Gjidhënia

30/11

12:25
Prizren

Gjidhënia

Trego më shumë / Orari