Orari i Ligjëratave

Orari

Aug 2018

28/08

12:00
Prizren

Gjidhënia

28/08

12:00
Mitrovicë

Gjidhënia

28/08

12:00
Ferizaj

Gjidhënia

28/08

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

28/08

11:00
Strepca

Gjidhënia

24/08

11:00
Strepca

Gjidhënia

24/08

11:00
Ferizaj

Gjidhënia

24/08

11:00
Kaçanik

Gjidhënia

23/08

12:00
Prizren

Gjidhënia

23/08

12:00
Mitrovicë

Gjidhënia

21/08

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

14/08

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

07/08

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

30/11

12:25
Prizren

Gjidhënia

Trego më shumë / Orari