Orari i Ligjëratave

Orari

Jun 2021

28/02

12:00
Kaçanik

Vështirësitë

28/02

12:00
Prizren

Vështirësitë

28/02

12:00
Mitrovicë

Vështirësitë

28/02

12:00
Ferizaj

Vështirësitë

28/02

11:00
Strepca

Vështirësitë

29/11

12:00
Mitrovicë

Vështirësitë

30/11

12:00
Kaçanik

Vështirësitë

Trego më shumë / Orari