Orari i Ligjëratave

Orari

Aug 2019

26/07

12:00
Kaçanik

Vështirësitë

26/07

12:00
Prizren

Vështirësitë

26/07

12:00
Mitrovicë

Vështirësitë

26/07

12:00
Ferizaj

Vështirësitë

26/07

11:00
Strepca

Vështirësitë

29/11

12:00
Mitrovicë

Vështirësitë

30/11

12:00
Kaçanik

Vështirësitë

Trego më shumë / Orari