Orari i Ligjëratave

Orari

Jan 2019

31/01

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

25/01

11:00
Strepca

Lindja

25/01

11:00
Ferizaj

Lindja

24/01

12:00
Mitrovicë

Lindja

24/01

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

17/01

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

27/11

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

23/11

11:00
Kaçanik

Lindja

20/11

11:00
Ferizaj

Lindja

20/11

11:00
Kaçanik

Lindja

31/10

12:00
Peja

Lindja

Trego më shumë / Orari