Deri në fund te muajit të dhjetë, shumica e foshnjeve:

  • Fillojnë të përdorin gjeste të vogla si p.sh. tund kokën për “jo” dhe bën me dorë për të përshëndetur
  • Përdorin gishtin e madh dhe gishtin tregues për të kapur gjëra
  • Ulen pa e mbajtur
  • Zvarriten mirë
  • Ecin duke u mbajtur për mobile
  • Thonë “dada” dhe “mama”
  • Reagojnë kur e dëgjojnë emrin e tyre dhe e kuptojnë fjalën “jo”

Ky është vetëm një udhëzues; secili fëmijë është unik dhe zhvillohet në ritmin e vet.

Teksti i marrë nga: March of Dimes

Category: Muaji

Ligjërata mbi temën Foshnja dhe Nëna

Ne ofrojmë ligjërata pa pagesë nëpër Kosovë në qendrat tona Klasat për Nëna (Qendrat Informuese për Shëndetin e Gruas).

Gjeni qendrën ligjëruese tuajën më të afërt këtu.

Ligjërata pa pagesë

Keni pyetje?

Pyetje specialistit