Raspored Predavanja

Raspored

Sep 2020

14/02

12:00
Dragash

Trudnoća

14/02

12:00
Klinë

Trudnoća

11/02

12:00
Prizren

Trudnoća

11/02

12:00
Mitrovicë

Trudnoća

11/02

11:00
Strepca

Trudnoća

11/02

11:00
Ferizaj

Trudnoća

11/02

11:00
Kaçanik

Trudnoća

07/02

12:00
Prizren

Trudnoća

21/02

12:00
Mitrovicë

Trudnoća

07/02

12:00
Dragash

Trudnoća

07/02

12:00
Klinë

Trudnoća

07/02

11:00
Strepca

Trudnoća

07/02

11:00
Ferizaj

Trudnoća

07/02

11:00
Kaçanik

Trudnoća

04/02

12:00
Prizren

Trudnoća

04/02

12:00
Mitrovicë

Trudnoća

04/02

11:00
Strepca

Trudnoća

04/02

11:00
Ferizaj

Trudnoća

04/02

11:00
Kaçanik

Trudnoća

30/07

12:25
Prizren

Trudnoća

30/07

12:25
Kaçanik

Trudnoća

30/07

12:00
Strepca

Trudnoća

19/06

12:00
Peja

Trudnoća

12/06

12:00
Peja

Trudnoća

30/05

11:00
Ferizaj

Trudnoća

Pokaži Više / Raspored