Raspored Predavanja

Raspored

Jan 2020

26/07

12:00
Kaçanik

Teškoće

26/07

12:00
Prizren

Teškoće

26/07

12:00
Mitrovicë

Teškoće

26/07

12:00
Ferizaj

Teškoće

26/07

11:00
Strepca

Teškoće

29/11

12:00
Mitrovicë

Teškoće

30/11

12:00
Kaçanik

Teškoće

Pokaži Više / Raspored