Raspored Predavanja

Raspored

Sep 2021

28/02

12:00
Kaçanik

Teškoće

28/02

12:00
Prizren

Teškoće

28/02

12:00
Mitrovicë

Teškoće

28/02

12:00
Ferizaj

Teškoće

28/02

11:00
Strepca

Teškoće

29/11

12:00
Mitrovicë

Teškoće

30/11

12:00
Kaçanik

Teškoće

Pokaži Više / Raspored