Akcija za Majke i Decu

Ul. Fazli Grajqevci, Br. 271, 10 000 Priština, Republika Kosova

( 381 ) 038-748-309

info@amchealth.org

Priština

Ginekologija / akušerska klinika , UKCK Bolnica

049-110-333 ili 044-167-711

Uroševac

Centar Porodične Medicine 2 , ul . Remzi Hodža

0290-320-880

Mitrovica

Glavni Centar Porodične Medicine " Dr Nedžat Cuni "

044-255-049

Štrpce

Centar Porodične Medicine u Drajkovac

0290-075-075

Kacanik

Glavni Centar Porodične Medicine

0290-380-344 ili 044 486-319

Prizren

Glavni Centar Porodične Medicine

029 244-621 ili 044 124-648

Twitter

Facebook