Zašto je važno da se očevi ukjljučuju

Da! Dokazano je da učešće oca pozitivno utiče sa manje problema u ponašanju i bolje kognitivnog razvoja vašeg deteta.

Pregled 16 produženih studija koja su istražila za uticaj prisustva oca tokom detinjstva utvrdili su da ta deca koja su imali prisutnog oca rano imaju, u proseku, manje problema u ponašanju, manje kriminalne aktivnosti, bolje ekonomske stabilnosti, bolji kognitivni razvoj, bolje performanse u školi i manje stresa tokom odraslog doba (Sarkadi, Kristiansson, Oberklaid, i Bremberg, 2008).
•    Bebe sa uključenim očevima imaju bolje kognitivne funkcije.
•    Bebe sa uključenim očevima češće se razvijaju u decu sa visokim samopouzdanjem koji mogu da reše sukobe bez nasilja.
•    Deca sa uključenim očevima generalno imaju manje problema u ponašanju.
•     Očevi koji su uključeni u životima svoje dece su zadovoljniji i veće šanse da ostanu uključeni.
•    Uključeni očevi imaju bolje zdravlje: oni se manje drogiraju, konzumiraju manje alkohola, žive duže, i se osećaju psihički i fizički zdraviji.
•    Neke studije pokazuju da očevi koji su uključeni u zbrinjavanje imaju više zadovoljavajuće odnose sa svojim partnerima, osećaju više povezanost sa njihovim porodicama i pokazuju bolji seksualni život sa partnerom.
•    Uključeni očevi doprinose smanjenju stresa kod majke tokom trudnoće.
•     Majke koje su praćene tokom prenatalnih poseta obično pohađaju više njih, u poređenju sa majkama koje nemaju pratnju.

Izvor: Promundo, CulturaSalud, and REDMAS (2013). Program P – A Manual for Engaging Men in Father- hood, Caregiving, Maternal and Child Health. Promundo: Rio de Janeiro, Brazil and Washington, D.C. USA.
Category: Za Očeve

Besplatni časovi o Za Očeve

Nudimo besplatne časove širom Kosova na beba- ks našim centrima ( žensko zdravlje Resursni centri).

Pronađi svoj najbliži centar ovde.

Besplatni časovi

Imate pitanje?

Pitajte specijalista