Zašto je važno da se očevi ukjljučuju

Pregled 16 produženih studija koja su istražila za uticaj prisustva oca tokom detinjstva utvrdili su da ta deca koja su imali prisutnog oca rano imaju, u proseku, manje problema u ponašanju, manje kriminalne aktivnosti, bolje ekonomske stabilnosti, bolji kognitivni razvoj, bolje performanse u školi i manje stresa tokom odraslog doba 

  • Bebe sa uključenim očevima imaju bolje kognitivne funkcije.
  • Bebe sa uključenim očevima češće se razvijaju u decu sa visokim samopouzdanjem koji mogu da reše sukobe bez nasilja.
  • Deca sa uključenim očevima generalno imaju manje problema u ponašanju.
  •  Očevi koji su uključeni u životima svoje dece su zadovoljniji i veće šanse da ostanu uključeni.
  • Uključeni očevi imaju bolje zdravlje: oni se manje drogiraju, konzumiraju manje alkohola, žive duže, i se osećaju psihički i fizički zdraviji.
  • Neke studije pokazuju da očevi koji su uključeni u zbrinjavanje imaju više zadovoljavajuće odnose sa svojim partnerima, osećaju više povezanost sa njihovim porodicama i pokazuju bolji seksualni život sa partnerom.
  • Uključeni očevi doprinose smanjenju stresa kod majke tokom trudnoće.
  •  Majke koje su praćene tokom prenatalnih poseta obično pohađaju više njih, u poređenju sa majkama koje nemaju pratnju. 

Izvor: Promundo, CulturaSalud, and REDMAS (2013). Program P – A Manual for Engaging Men in Father- hood, Caregiving, Maternal and Child Health. Promundo: Rio de Janeiro, Brazil and Washington, D.C. USA.(Sarkadi, Kristiansson, Oberklaid, i Bremberg, 2008).

Category: Za Očeve

Besplatni časovi o Za Očeve

Nudimo besplatne časove širom Kosova na beba- ks našim centrima ( žensko zdravlje Resursni centri).

Pronađi svoj najbliži centar ovde.

Besplatni časovi

Imate pitanje?

Pitajte specijalista