Kako se menja moje telo?

  • Vi treba da osetite bebu kako se dviži u vaš stomak tokom ovog meseca. Ako to ne osetite onda pozovite vašeg lekara.
  • Vaše srce kuca brže.
  • Potrebno vam je 8 ili više sata sana svake noći. Odmarajte i pauzirajte tokom dana kad god imate mogućnost. Nemojte da se napregnete.
  • Ne pušite, ne konzumirajte alkohol i ne zloupotrebite razne lekove.

Kako raste moja beba?

  • Vaša beba je aktivnija. Počinje da se dviži sa jedne strane na drugu kao i ponekad gore-dole.
  • Vaša beba spava i se budi.
  • Vaša beba raste mnogo u ovom mesecu.
  • Pri kraju petog meseca  vaša beba je otprilike 25 cm duga i ima otprilike težinu od ¼-½ kg.
Sadržaj dobijen od March of Dimes

http://www.marchofdimes.org/pregnancy/how-your-baby-grows.aspx

Category: Mesec

Free Classes on Pregnancy

We offer free classes across Kosovo at our Women’s Health Resource Centers.

Find your local class here.

Free classes

Have a Question?