Kako se menja moje telo?

 • Moguće je da vaš pupak stoji okrenut prema spolja.
 • Vaše disanje može biti olakšano od kad se beba pomerila nadole. Ali vi ćete otići u toalet češće jer beba vrši pritisak na vašu bešiku.
 • Vi treba da osetite vašu bebu dok se okreće i šutira do trenutka kad ćete se poroditi. Obavestite Vašeg lekara ako ste primetili neku promenu u tome kako se dviži vaša beba.
 • Vi možete se osećati neprijatno zbog pritiska i težine bebe. Odmarajte često.
 • Vaše noge i zglobovi stopala mogu biti otečeni. Držite noge podignute gore. Pokušajte da ostanete na hladnom mestu.
 • Vaša karlica se otvara i se proređuje dok se sprema za porođaj.
 • Može se desiti da nećete dodati težinu ovog meseca. Možete izgubiti 0.5-1kg.

Kako raste moja beba?

 • Pluća vaše bebe su spremne da rade same.
 • Vaša beba dobije na težini otprilike ¼ kg nedeljno.
 • Vaša beba još uvek se okreće i šutira. Vaša beba  je u poziciji sa glavom nadole i stoji podole u vašem stomaku.
 • Pri kraju devetog meseca, vaša beba je otprilike 48 do 53 cm duga i ima težinu od otprilike 2.7-4.1kg.
Sadržaj dobijen od March of Dimes

http://www.marchofdimes.org/pregnancy/how-your-baby-grows.aspx

Category: Mesec

Free Classes on Pregnancy

We offer free classes across Kosovo at our Women’s Health Resource Centers.

Find your local class here.

Free classes

Have a Question?