Kada Se Rodi Beba?

„Da se bebe najčešće rađaju, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u avgustu, septembru i oktobru. Čak se jedan datum izdvojio i kao dan sa najviše rođenih beba, to je 23. septembar. Kada bi unazad izračunali, videli bismo da je to baš negde 1. januar, odnosno period oko novogodišnjih praznika kada su bebe začete.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post